19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby türgenlerden 1 altyn 1 bürünç
Harby türgenlerden 1 altyn 1 bürünç
08.02.2019 206 Sport

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň fewral aýynyň 5-7-si aralygynda sportuň erkin göreşi görnüşi boýunça Türkmenistanyň açyk birinjiligi geçirildi. Ýokary guramaçylykly geçirilen ýaryşa Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubynyň harby gullukçylary hem gatnaşdylar. Olardan 125 kg agram derejesinde iki türgen gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp boldular. Ýagny, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy, kiçi seržant Belliýew Söhbet 1-nji orny, uly leýtenant Wepa Orazmyradow bolsa 3-nji orny eýelediler. Harby türgenlerimize mundan beýlägem üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris!

«Milli goşun».

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.