19.02.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby gullukçylaryň nobatdaky üstünligi
Harby gullukçylaryň nobatdaky üstünligi
04.12.2018 135 Sport

    Sagdynlygyň Watanyna öwrülen diýarymyzda 2018-nji ýylyň 2-4-nji dekabry aralygynda sportuň dzýudo görnüşi boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrundaky açyk çempionaty geçirildi. Çempionata Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubynyň çagyryş boýunça harby gullukçylary hem gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp boldular. Ýagny, çagyryş boýunça harby gullukçylar Batyr Hojamuhammedow 100 kg agramda çykyş edip 1-nji orny, Begli Meretgeldiýew 66 kg agramda çykyş edip 2-nji orny, Guwanç Begaliýew 90 kg agramda çykyş edip 3-nji orny eýeledi. Harby türgenlerimize geljekde hem üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris!

«Milli goşun»

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.