19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Deňiz pyýadaçylary üçin täze harby-taktiki tehnika
Deňiz pyýadaçylary üçin täze harby-taktiki tehnika
28.11.2018 339 Tehnologiýa

«Deba Trucks» kompaniýasynyň täze «DMV Anaconda» atly harby-taktiki tehnikasy deňiz pyýadaçylary üçin niýetlenendir. Tehnikada «Iveco» kompaniýasynyň göwresi ulanylandyr. «DMV Anaconda» 4×4-lük ýeňil hem-de bronirlenen tehnikadyr. Onuň agramy 7 tonna barabardyr. Tehnikanyň hereketlendiriji  güýji biri yza we bäşisi öňe ýöredýän tizlik çalşyryjy bilen awtomatlaşdyrylan, 180 HP (430 Nm) güýç öndürýän 3 litrlik dizel motordan emele gelýär. Bu tehnikanyň iň ýokary tizligi 110 km/sagatdyr. Tehnika ýangyç bilen doly  üpjün edilende 1000 kilometre çenli gidip bilýär.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.