19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Parasatly Pikirler
Paýhas çeşmesinden ylym-bilim hakynda
24.02.2019
Türkmenistanyň PrezidentiGURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:Bilim täzeligiň we döredijiligiň çeşmesidir.***·         Adam aňyndan belli, kerwen – jaňyndan.·         Akyl – ylmyň hyrydary.·         Akylly kişä – yşarat bes, akylsyz kişä – aýdanyň hebes.· ... Dowamyny oka

Paýhas çeşmesinden watançylyk, mertlik hakynda
22.01.2019
•   Atany söýen, Watany söýer.•   Geýmäge keten ýagşy, ölmäge – Watan.•   Watan gedaýy – kepen gedaýy.•   Watanyň tüssesi ýat iliň odundan ýagşy.•   Batyr bir öler, gorkak – müň.•   Batyr söweşde belli, ýüwrük – ýaryşda.•   Batyrdan ölüm hem eýmenerm... Dowamyny oka

Kitap barada aýdylanlar
17.11.2018
Türkmen halkynyň kitaba goýýan hormaty öz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýar.Biz kitaplaryň üsti bilen, kitaphanalarda alnyp barylýan giň gerimli işleriň üsti bilen halkymyzyň köpasyrlyk şöhratly taryhyny, milli gymmatlyklaryny, Berkarar dö... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.